Vi har alt du trenger for bygging! Fra fundamentet til en bygning til takplater eller takpapp. For eksempel alt tømmer, Leca-rammer, isolasjon, vinduer og dører, mørtel / sement / fundamenter, takprodukter / tepper / skifer / takstoler, fundamenter, bygningsplater / paneler, lim / masser, regnvannssystemer og dreneringssystemer, omfattende utvalg av bygningsfester. Og mye mer! Ta kontakt med oss