Sagtømmer, Sagtømmer, Skåret tømmer, Utvendig kledningsplater/-paneler, Gulvbord, Limtrebjelker, Stolper, Kryssfiner, Finér, Trelister, Sagtømmer. Ta kontakt med oss!