Kannala låver, varehus, spetter, skur. Alle produktene er laget utelukkende i Finland.