Forhåndssamling

Forhåndshentingstjenesten er den raskeste måten å gjøre forretninger med oss på etter å ha ringt selger, vi henter varene og du kan hente ferdig last til avtalt tid fra vår henteplass.